Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU ONLINE
https://złotalandrynka.pl/
Regulamin obowiązuje od 1.01.2021 r.
I. Stosowane definicje
1. Sklep – platforma internetowa https://złotalandrynka.pl/ umożliwiająca zakupy Produktów i Usług.
2. Sprzedawca – Maria Dzwonkowska, Złota Landrynka , ul. Plebiscytowa 20, 87-100 Toruń, NIP 9561539474, REGON 340137939.
3. Regulamin Sklepu online – zasady korzystania ze Sklepu.
4. Polityka Prywatności - przetwarzanie danych osobowych.
5.Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna bez działalności gospodarczej.
6. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, z działalnością gospodarczą.
7. Klient-Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego z działalnością gospodarczą.
8. Kupujący – Klient, Klient-Konsument lub Konsument.
9. Administrator danych osobowych - osoba decydująca o przetwarzaniu danych.
10.Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia umowy.
11.Towar - produkty dostępne w Sklepie.
12.Rękojmia - odpowiedzialność za wady Produktu.
13.Gwarancja - oświadczenie jakości Towaru.
14.Gwarant - przedsiębiorca udzielający gwarancji.
15.Konto - usługa rejestracji w Sklepie.
16.Newsletter - usługa wysyłania informacji marketingowych.
II. Postanowienia ogólne
1. Ceny w złotych polskich i brutto.
2. Sprzedawca nie płaci VAT.
3. Oferuje faktury bez VAT/Rachunki sprzedaży.
4. Dostawa produktów wolnych od wad.
5. Kupujący korzysta z Towarów zgodnie z prawem.
6. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe.
7. Zobowiązanie do zapoznania się z wymaganiami technicznymi.
III. Formy płatności.
1. Przelew tradycyjny, płatność online, płatność za pobraniem.
IV. Zawarcie umowy sprzedaży.
1. Wybór produktu, wypełnienie formularza, akceptacja regulaminu.
2.Podsumowanie Zamówienia.
V.Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów.
1. Realizacja Zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.
2. Koszty dostawy przedstawione przed złożeniem Zamówienia.
6. Dostawa tylko w Polsce.
7. Uprawnienia przy odbiorze uszkodzonego Towaru.
8. Możliwość sporządzenia protokołu uszkodzeń.
VI. Prawo odstąpienia od umowy.
1. Termin na odstąpienie 14 dni.
3. Wystarczy wysłać oświadczenie przed terminem.
5. Oświadczenie należy przesłać do Sprzedawcy.
XI. Zwrot środków i odesłanie Towaru.
1. Zwrot pieniędzy w terminie 14 dni.
2. Zwrot kosztów dostawy.
3. Zwrot kosztu najtańszej dostawy.
4. Potrzeba zwrócenia Towaru w ciągu 14 dni.
XVII. Autorskie prawa majątkowe
1. Prawa autorskie do treści Sklepu podlegają ochronie.
2. Zabronione jest kopiowanie elementów Sklepu bez zgody.
XVIII. Platforma ODR
1. Platforma ODR dla pozasądowego rozwiązywania sporów.
2. Dostępna pod adresem internetowym.
3. Konsument może złożyć skargę dotyczącą zakupów przez Internet.
4. Złożenie skargi poprzez wypełnienie formularza.
XIX. Postanowienia końcowe
1. W razie spornych spraw stosuje się polskie prawo.
2. Sąd właściwy dla rozpatrywania sporów to siedziba pozwanego.
3. Miejsce spełnienia świadczenia to miejsce przesłania Towaru.
4. Rozstrzyganie sporów przez podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
5. Regulamin dostępny na stronie Sklepu.
6. Regulamin wchodzi w życie od daty publikacji.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
8. Nowy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji.