Dostawa

DOSTAWA
V.Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów.
1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
3. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
5. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy, w tym:
a) Dostawa kurierem INPOST - 17 zł, czas dostawy 1-2 dni,
b) Dostawa Paczkomaty INPOST - 15 zł, czas dostawy 2-3 dni,
6. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
8. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.